Галерия    

en
ПРОДУКТИ

SIX Laser Lancet
SIX Laser Lancet - Lux
SIX Laser Lancet - Tomy
SIX Laser TSC
SIX Laser TS
SIX Laser М
Dentotest SIX
Аксесоари
 
 


НОВИНИ

 
  SIX Laser Lancet - Combi  
  Каталог
     

 

 
 
Фотогалерия
ВИСОКОЕНЕРГИЕН ДИОДЕН ЛАЗЕР
1. Eндодонтия-деконтаминация на коренови канали
 
 
 

Поставяне на влакното в кореновия канал

Изтегляне на влакното
 


2. Фибром

Предоперативен изглед

Веднага след манипулацията
След 1 ден


 
3. Гингивална депигментация

Предоперативен изглед

Веднага след манипулацията
След 10 дни


 
4. Хемостаза
 
 
 

Предоперативен изглед

Веднага след манипулацията
 


 
5. Херпес симплекс
По време на манипулацията
Веднага след манипулацията
След 1 ден


 
6. Субгингивална ретракция-за вземане на отпечатък

Коректна позиция на влакното

Веднага след ретракцията
Взетия отпечатък


 
7. Гингивална ретракция-реконтуринг

Предоперативен изглед

Веднага след манипулацията
След 2 седмици


 
8. Периимплантит

Предоперативен изглед

Веднага след обработката
След 6 месеца


 
9. Реконтуриране на гингива-удължаване на корона

Предоперативен изглед

Веднага след реконтуринга
След 4 месеца


 
10. Реконтуриране на гингива-удължаване на корона

Предоперативен изглед

Веднага след реконтуринга
След 2 седмици


 
11. Липса на зъб-препариране на място

Предоперативен изглед

Веднага след манипулацията
Възстановяванията след 6 месеца


 
12. Избелване
 
 
 

Преди избелването

След избелването
 


 
НИСКОЕНЕРГИЕН ТЕРАПЕВТИЧЕН ЛАЗЕР
1. Цикатризация - след ухапване от куче
Предоперативен изглед Веднага след зашиването и обработката на шева с високоенергиен лазер

След 1 месец. Направени са 15 процедури с нискоенергиен лазер в комбинация с еднократно запечатване на шева с високоенергиен лазер